Palamita scottata spuma di carota, terra d’olive e chips di patate viola

Categoria: